HAI NAM MECHANICS

Technology

CƠ KHÍ HẢI NAM - GIA CÔNG VÍT XOẮN CÔNG NGHỆ CHO NGÀNH DƯỢC PHẨM

Gia công Vít xoắn công nghệ: vít có bước xoắn thay đổi - đối xứng hai đầu, độ sâu vít xoắn thay đổi - đối xứng hai đầu. Vít được dùng tải liệu trong ngành dược phẩm. Chi tiết được gia công trên máy phay CNC 4 trục Shin-NipponKoki FSP-50V tại Cơ Khí Hải Nam

_ETP4458

 

_ETP4450

 

_ETP4455