Cơ Khí Hải Nam

HẢI NAM MECHANICS - GIA CÔNG TIỆN TRÊN MÁY DOA